Troubadour

Lang voordat het begrip Singer-Songwriter was uitgevonden, schreef Gerard al eigen songs. En steevast in zijn ‘memmetaal’: het Fries. Een compilatie van zijn songs uit de jaren tachtig, toen hij deel uitmaakte van de folkgroep Gysbert, zijn verschenen op de CD: Het moaiste fan Gysbert.

.it moaiste fan Gysbert001 it moaiste fan Gysbert002

IN MINSKE SIN

Lange tijd bleef het daarna stil, totdat in 2008 zijn eerste solo-cd  verscheen: ‘In Minske Sin…’. De CD bevat naast vertalingen van ‘klassiekers’ als ‘My Back Pages’ en ‘Wish You Were Here’ een twaalftal nummers van eigen hand. In de friese media werd het resultaat ‘een geëngageerde CD met’- hoe kan het ook anders – ‘sixtiesinvloeden’ genoemd. Want zingt Gerard op die CD:

in minske sin front001

Ik bin berne nêst de jukebox
fan in âld kafee
en mei de memmemolke
hearde ik nei de hitparade.
En freedtemiddei helle ik
in “gedrukt exemplaar”
en sneontemiddei wie reservearre
foar Radio Veronica
en ûnder de lekkens lústere ik
nei myn transistorradio
en ik dreamde ik fan in trip
nei San FranciscoIn minske sin002

En samar op in dei troch de wike
– ik kaam krekt út skoalle wei –
stie der in man mei in jas fol medailles
te sjongen op ljochtskyndei.
In skipperspet op ‘e plasse
en in pûkel op `e noas
en doe’t ik frege wa’t dat wie,
seine se: “dat is Jan de Roas!”
Mar syn aria eindige
yn getsier en geflok
en hy kaam op ús óf
mei syn rotan gongelstok

Want ik wol
Flower Power op de Jouwer
en de âlde hits yn Snits;
The Byrds, The Beatles & Te Monkeys,
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich

De Top 40 van Gerard Rinsma

Nadat Gerard ontdekt had, dat de songs van zijn straatmuziekrepetoire zich heel goed lieten omzetten in het Fries, heeft hij in eigen beheer een bundel van die vertalingen uit de sixties uitgegeven. En hij heeft merkt dat overal waar hij die songs in de ‘memmetaal’ speelt, ze door de Friezen enthousiast worden meegezongen.

Binnenskamers

Maar binnenskamers laat hij zich ook van een andere kant zien: wan-neer hij zichzelf op de piano begeleidt en songs zingt over Slauer-hoff, zijn vader, zijn predikant-zijn en zijn verloren dromen. Gevoelig, ironisch, soms zelfs een tikkeltje sarcastisch.

Op die manier zoekt Gerard Rinsma naar mogelijkheden om zijn werk – hij zit als dominee al meer dan vijfentwintig jaar in het vak – met milde humor te kritiseren.

Terug in Friesland

Nu hij sinds september 2013 na twee-en-twintig jaar weer in ‘heitelân’ woont, is het voor hem een stuk eenvoudiger om zijn Friese songs te laten horen. En wie hem uitnodigt voor een optreden als straatmuzikant/troubadour, kan verzekerd zijn van een enerverende avond.