Zelfdoding, vroeg of laat krijg je er mee te maken

Op woensdag 26 oktober vindt er in de Agneskerk een informatieavond plaats rond het thema ‘Zelfdoding, vroeg of laat krijg je er mee te maken’. Er zal een lezing worden gegeven over het thema door Prof. Marieke de Groot of Jos de Keijser. En er zal een stukje informatiefilm worden vertoond over bepaalde oorzaken van zelfdoding. De commissie Vorming en Toerusting Goutum – Huizum Oost heeft gemeend dit thema bespreekbaar te willen maken en wil op de avond zelf zorgvuldig met de gesprekspunten en de discussies omgaan.

Datum: 26 oktober 2016, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Plaats: Agneskerk, Buorren 23, 9084 BB Goutum

Meer informatie: dreudec@gmail.com of ds.vroonland@kpnmail.nl