Nacht der Zielen

gurbe-nacht-der-zielenIn de Nacht der Zielen – open voor iedereen – bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. In deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij al de ‘mensen van voorbij’.

Met muziek, zang, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop. Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken.
Met medewerking van de Friese troubadour, zanger Gurbe Douwstra en pianist Olchert Clevering.

Het geheel duurt ongeveer anderhalf uur; voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om in de voorhal na te praten en iets te drinken.