Geweld in het Oude Testament door prof. dr. K. Spronk

klaaspronkOp woensdag 5 oktober zal prof. dr. K. Spronk een lezing geven over geweld in het Oude Testament. Het is een eerste avond van een tweeluik over geweld in het Oude en Nieuwe Testament (voorjaar 2017 – Jona Lendering). De heer Spronk is leerstoelhouder Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Op deze avond zal hij enkele “beruchte” teksten met ons doornemen: over de intocht en verovering van het beloofde land, over het brute geweld van Simson (een zelfmoordterrorist?) en over de roep om wraak bij sommige profeten en in sommige Psalmen. Er is alle ruimte voor gesprek over de vraag welke boodschap wij nog aan zulke teksten kunnen of moeten hebben.

Datum: 5 oktober 2016
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142 te Leeuwarden (wijkgemeente Huizum-Oost)
Meer informatie: dreudec@gmail.com of ds.vroonland@kpnmail.nl