Categoriearchief: Nieuws

Onder deze rubriek vindt je het laatste nieuws over mij

Kerk als constructiefout? T.g.v. 90ste verjaardag van prof. Harry Kuitert

Laatst zei iemand tegen mij: “Je stukjes in geandewei zijn altijd een beetje weemoedig.” “O ja?”, vroeg ik. “Ja”, zei zij, “ze gaan bijna altijd over vroeger.” In gedachten ging ik mijn stukjes nog eens na.”Je zou wel eens gelijk kunnen hebben,” zei ik. “Sinds mijn terugkeer in Friesland heb ik regelmatig het gevoel dat ik ingehaald wordt door mijn verleden.” Later dacht ik er nog eens over na: ik was ruim over de helft van mijn leven en kon de helft van een eeuw over zien. In die tijd had ik veel in de kerk zien veranderen. Zaken, waar ik me in mijn studietijd en begin van mijn predikantschap druk om had gemaakt, waren achterhaald of verdwenen. Kernwapens waren de wereld dan nog wel niet uit, maar toch een stuk minder gevaarlijk geworden. Zuivere koffie wordt niet overal gedronken, maar is toch wel algemeen geaccepteerd. En de studenten, die toen het communisme omarmden en in de voormalige DDR (wat betekent dat, opa?) de contouren van de heilsstaat meenden te ontwaren, hullen zich op een enkeling na nu in schaamtevol zwijgen. En het hoopvolle Samen-op-Weg is nu een grijze PKN muis geworden.

En op de Vrije Ukuitert 2niversiteit was de theologische faculteit dertien plaatsen gedaald. Van de hoogste verdieping nu naar een bescheiden plek op de linkervleugel van de eerste verdieping.

En daar presenteerde ooit de meest omstreden theoloog van Nederland zijn allerlaatste boek. Lees verder

Een bont gezelschap: een kleurrijke viering in Leeuwarden

IMG_0098In de week dat in Den Haag mensen ‘minder, minder, minder’ scandeerden, klonken er in Leeuwarden gelukkig heel andere geluiden. Van mensen, die vanuit verschillende godsdienstige tradities elkaar wilden zoeken en dat samen wildenvieren.

IMG_0100

 

 

Als nieuwkomer keek ik die donderdagavond in de doops-gezinde kerk aan de Wirdumerdijk verbaasd naar het bont palet van mensen. Ik zag vrouwen in kleur-rijke sarongs, mannen in afrikaanse kledij, moslims met gebreid vest. Voor mij zat een jonge Afrikaan-se moeder met drie kinderen, zwart als ebbenhout. De jongste keek mij voortdurend aan, alsof ik een exotische vrucht was.
Ik bevond mij op een jubileumbijeenkomst van Kleurrijk Fryslân in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Lees verder

Vastelaovond 2014 in Remunj

Avastelaovondls je zoals ik jarenlang in het zuiden hebt gewoond, kun je dezer dagen niet om het carnaval heen. Vastelaovond heet dat in Roermond en als u me deze dagen even niet ziet, komt dat, omdat ik dan daarginds verblijf.

 

 

En ook al ivastelaovond 2s het me als noorderling nooit gelukt om in de hossende massa op te gaan, wel heb ik elk jaar met veel bewondering gekeken naar de carnavaleske uitdossingen en bont geschminkte gezichten. En tussen de praalwagens door werd de Roermondse politiek en de clerus fijnzinnnig op de hak genomen.vastelaovond 10 vastelaovond 9 vastelaovond 8 Lees verder

Uitzwaaien van Sint Piter

sint piter en swarte pytVorige week vrijdag heb ik hem na 23 jaar weer kunnen uitzwaaien. De enige friestalige bisschop, die ons land rijk is. De enige bisschop ook, die niet alleen wordt binnengehaald, maar ook weer wordt uitgezwaaid. Ik heb het over Sint Piter, die op vrijdag 21 februari afscheid nam na zijn jaarlijkse ver-jaardagsbezoek aan Grou.
Lang geleden – onze kinderen waren nog klein – stonden we aan dezelfde kade bij hotel Oostergo en zagen Sint Piter in de arreslee stappen om beschenen door een ondergaande zon richting het Pikmeer op te rijden. Twee friese paarden met wapperende manen trokken de slee uit het zicht.
Maar ook al stond hij nu op het achterdek van een sleepboot, Lees verder

Kan de paus niet door ons uitgenodigd worden?

Ingezonden brief naar dagblad Trouw op 4 febr 2014

Als de paus niet door de katholieke kerk wordt uitgenodigd, valt het dan niet  te overwegen om als gezamenlijke kerken hem uit te nodigen?  Volgens mij is er daarvoor onder christenen, die het oecumenische gesprek zoeken, genoeg animo te vinden.  Want deze paus heeft aangetoond over kerkgrenzen heen te kunnen kijken, toen hij in een interview letterlijk zei hij: “Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te Zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te Zijn die nieuwe Wegen bewandelt, die in staat is zichzelf te overstijgen en de hand uit te steken naar degenen die haar niet kennen, of die weggegaan Zijn of onverschillig geworden zijn.” Lees verder

Open brief aan paus Franciscus 1

Toen ik nog in Roermond woonde, kon ik de vreugde om de verkiezing van de nieuwe paus van dichtbij meemaken. Zijn naam en optreden wekten bij velen hoge verwachtingen. Ook bij mij. En ik besloot de nieuwe paus een brief te schrijven met het oog op wederzijdse toenadering. Had Christus zelf niet om de eenheid van Zijn kerk gebeden? Daarom.

Lieve Broeder In Rome,

Vergeeft u het mij, dat ik u niet aanspreek als zijn heiligheid, maar in navolging van 18 Duitse collega’s in 2011 aanspreek als broeder in Christus.

Allereerst zou ik u, als eenvoudig protestantse predikant, willen feliciteren met uw verkiezing tot hoofd van de rooms-katholieke kerk. Uw keuze tot paus en de naam, die u daarbij hebt gekozen, hebben bij veel mensen verwachtingen opgewekt, zowel in uw eigen kerk als ook daarbuiten. Lees verder

antwoord van paus Franciscus 1

Op mijn brief ontving de volgende de reactie van de Heilige Stoel, die ik bij dezen graag aan u doorgeef.

Secretaria Status

Sectio de Generalibus Negotiis

Vaticaan, september 2013

Paus Franciscus heeft uw brief in goede orde ontvangen en heeft mij nu opgedragen u in Zijn naam te antwoorden.

De Heilige Vader dankt u oprecht voor uw blijken van verbondenheid met de opvolger van de apostel Petrus. Hij vraagt om hem verder in Zijn dienst als herder te steunen door uw gebed. Hij heeft ook beloofd uw intenties steeds bij de Heer te brengen en hij bidt dat God, de Gever van alle Goeds, u en allen die u dierbaar Zijn beschermt en bijstaat met Zijn rijke Zegen.

Met oprechte hoogachting,

Prelaat Peter B. WELLS

Assessor

Natuurlijk was het fijn geweest, als de paus Lees verder