Categoriearchief: Meditatie

Gedoopt met vuur

Meditatie zondag 14 augustus 2016

Evangelielezing: Lucas 12:49-56

Ik zal nooit vergeten, toen ik zo’n vijftien jaar terug gesprekken had met een zgn. beroepskeuzeadviseur. Ik zat toen op een tweesprong en wilde me oriënteren op werk buiten de kerk. En het eerste wat hij me toen vroeg, was: waar is je vuur gebleven? Welk vuur,vroeg ik. Het vuur, waarmee je ooit aan dit werk bent begonnen? Lees verder

Als mensen het met woorden opnemen tegen…. (n.a.v . ‘Een woord een woord, Frank Westerman 2016

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 15 mei 2016 50ste dag na Pasen (pinksteren)

 Profetenlezing: Joël 3
Epistellezing: Handelingen 2: 1-11
Evangelielezing: Johannes 20:19-23

Lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Ik geloof, dat het vandaag de 30e keer is, dat ik een pinksterpreek houd. Ik weet: 40 is een bijbelser getal. En voor wie daaraan hecht: met Pasen was het dit jaar precies veertig jaar geleden, dat ik besloot om theologie te studeren. Dat wil zeggen: dominee te worden.
Tien jaar later was het dus zover en heb ik mijn allereerste pinksterpreek gehouden: hier 15 kilometer verderop in de Gereformeerde Kerk van Grou. Waar ik het toen over gehad heb? Lees verder

‘hoe kunnen wij voorkomen dat onze kinderen beulen worden.’ (Abel Herzberg)

Meditatie ds. G. R. Rinsma zondag 13 maart 2016 (vijfde zondag 40dagentijd)
Profetenlezing: Jesaja 58:7-10
Evangelielezing: Lucas 20:9-19

Lieve mensen

Alle evangeliën, Marcus, Mattheus en Lucas hebben dit verhaal van Jezus opgenomen. Het is een onthullend, schokkend bericht.  Omdat het uitloopt op een moord. Op een onschuldig iemand. Iemand die ongewapend wordt gezonden naar opstandige wijnbouwers. Als het ware met een witte vlag. Iemand die wordt vermoord met voorbedachten rade. “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” Lees verder

Water in wijn of: hoe een vrouw gered wordt uit handen van hypocriete mannen

Eerste schriftlezing: Jesaja 62:1-5
Tweede schriftlezing: Johannes 2:1-11

Beste mensen,

Het was voor mijn verjaardag bedoeld. Er zou een kistje aankomen met een verrassing. Maar twee weken later was er nog steeds geen verrassing gekomen. Ik vroeg wat de verrassing dan wel was. Een boeket wijn. Verschillende soorten. Ik zei: als het niet geleverd is, moet je toch maar eens bellen. Wat bleek: de bestelling kon niet worden uitgevoerd, omdat de wijn op was. Het bedrag zou worden teruggestort.
Zo had het ook kunnen aflopen op de bruiloft te Kana. Lees verder

Meditatie top 2000 dienst 27 december 2015

Beste mensen,

We wisten het al meer dan een maand geleden dankzij dat YouTube filmpje. Of misschien dankzij die man, die daags na de aanslag zijn vleugel op straat neerzette tegenover het Bataclan theater en dit lied begon te spelen. Zonder woorden. maar dat was ook niet nodig. Want sinds november 1971, toen de song van John Lennon voor het eerst in de Top 40 verscheen, kent John_Lennon_Imagine_1971_cropbijna iedereen ze uit z’n hoofd. En sinds 8 december 1980 – negen jaar later – toen de zanger op laffe wijze werd vermoord, is het lied duizenden keer de wereld rond gegaan en is het de hymne geworden van de vrije westerse wereld geworden. Daar kan geen kerklied tegen op. Lees verder

Als het noodlot mensen treft,

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 8 februari 2015 vijfde na epifanie
Profetenlezing: 2 Koningen 4:18-21;32-37; Evangelielezing: Marcus 1:29-35

Toen deze week ds. de Jong overleed, moest ik denken aan een andere oude dominee uit mijn vorige gemeente.Hij was 98 jaar, toen hij stierf, bijna blind maar tot het laatst toe heel helder. Hij bleek ooit een collega te zijn geweest van ds. Klijn in het land van Maas en Waal, maar hij vertelde dat hij al in het voorjaar van 1940 predikant was geworden. Direct na zijn kerkelijk examen stond een legerpredikant bij hem op de stoep, die dringend iemand zocht.
En zo was hij naar een klein plaatsje in Twente vlak bij de Duitse grens verhuisd om daar de zaak waar te nemen. “Ik was daar een maand of twee of drie”, zo vertelde hij, “en toen brak de oorlog uit, Lees verder