Auteursarchief: Gerard Rinsma

Gedoopt met vuur

Meditatie zondag 14 augustus 2016

Evangelielezing: Lucas 12:49-56

Ik zal nooit vergeten, toen ik zo’n vijftien jaar terug gesprekken had met een zgn. beroepskeuzeadviseur. Ik zat toen op een tweesprong en wilde me oriënteren op werk buiten de kerk. En het eerste wat hij me toen vroeg, was: waar is je vuur gebleven? Welk vuur,vroeg ik. Het vuur, waarmee je ooit aan dit werk bent begonnen? Lees verder

Terug uit Rio

Het was een hele overgang om na 36 uur weer in de pastorie van Goutum aan te komen. In de 2,5 week dat ik was opgetrokken met jongeren en begeleiding om in Rio de Janeiro de favela games mee te helpen organiseren, heb ik zoveel indrukken opgedaan, dat ik de eerste dagen een beetje verdwaasd door Leeuwarden liep. Aan de hand van Robert Smits, de man uit Rotterdam, die sinds jaar en dag zijn leven had gewijd aan de opvang van de straatkinderen van Rio liepen we direct na aankomst op het vliegveld de eerste de beste favela in. En terwijl we ons nauwlettend hielden aan zijn instructies, zag ik uit mijn ooghoeken hoe we bij de ingang van de wijk door wachtposten van de heersende drugsbende werden getaxeerd. Maar tot mijn stomme verbazing kwamen we via een nauw steegje uit op een heus kinderpleintje met voetbalveld, pingpongtafel en zelfs een klein schooltje.rio 201633 Lees verder

Naar Rio de Janeiro

Lang geleden schreef Ralph McTell al eens een liedje over de straten van Londen; let me take you by the hand and lead you through the streets of London, I’ll show you something to make you change your mind. Het lied was daarna niet meer weg te denken; bij elk kampvuur kwam het wel terug. Maar voor mij kreeg het deze dagen een totaal nieuwe betekenis, want als u dit leest, ben ik ver weg op de andere helft van de wereld voor een bezoek aan een andere wereldstad, nl. Rio de Janeiro;

Nee, niet om te sporten of de olympische spelen bij te wonen, maar om Lees verder

Als mensen het met woorden opnemen tegen…. (n.a.v . ‘Een woord een woord, Frank Westerman 2016

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 15 mei 2016 50ste dag na Pasen (pinksteren)

 Profetenlezing: Joël 3
Epistellezing: Handelingen 2: 1-11
Evangelielezing: Johannes 20:19-23

Lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Ik geloof, dat het vandaag de 30e keer is, dat ik een pinksterpreek houd. Ik weet: 40 is een bijbelser getal. En voor wie daaraan hecht: met Pasen was het dit jaar precies veertig jaar geleden, dat ik besloot om theologie te studeren. Dat wil zeggen: dominee te worden.
Tien jaar later was het dus zover en heb ik mijn allereerste pinksterpreek gehouden: hier 15 kilometer verderop in de Gereformeerde Kerk van Grou. Waar ik het toen over gehad heb? Lees verder

Interview Gerard Rinsma in Friesch Dagblad

top 2000 201523Vaak vragen mensen mij: wat ben je nu liever? Predikant of muzikant? Dat vroeg ook Gerbrich van der Meer, journaliste van het Friesch Dagblad. En nog veel meer. En wat ik haar daarop verteld heb, kun je lezen in dit interview van haar hand. En heb je moeite om het Fries te ontcijferen, kijk dan even naar de foto’s, die op de omslag van de bijlage stonden.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3

Met dank aan de redactie van het Friesch Dagblad; een onafhankelijke krant die het waard is om gelezen te worden; ook buiten Friesland.

Een voorproefje: nieuwe song van Gerard & Grace

Een voorproefje: Gerard & Grace

GG zwart wit
In juni hoop ik samen met de mannen van rockband Grace de studio in te gaan om Friese bewerkingen op te nemen van songs uit de top 2000. Denk aan The River van Bruce Springsteen, Hotel Califorrnia van The Eagles en Candle In The Wind van Elton John. Als het lukt, dan zal eind van dit jaar een CD het licht kunnen zien met als titel: de top 2000 in het Fries. Maar nu al hebben we een eigen song opgenomen, waarvan de jury van Liet 2016 (Fries Liedfestival) vond dat ‘het niveau erg goed was’ en een ander opmerkte: ”’Klinkt goed – wow knap hoor, heel complexe muziek, met gevoel voor drama –  Ramses Shaffy in het Fries.” Nou ja, oordeel zelf. 

AS IN FERDWAALDE RIDDER

‘hoe kunnen wij voorkomen dat onze kinderen beulen worden.’ (Abel Herzberg)

Meditatie ds. G. R. Rinsma zondag 13 maart 2016 (vijfde zondag 40dagentijd)
Profetenlezing: Jesaja 58:7-10
Evangelielezing: Lucas 20:9-19

Lieve mensen

Alle evangeliën, Marcus, Mattheus en Lucas hebben dit verhaal van Jezus opgenomen. Het is een onthullend, schokkend bericht.  Omdat het uitloopt op een moord. Op een onschuldig iemand. Iemand die ongewapend wordt gezonden naar opstandige wijnbouwers. Als het ware met een witte vlag. Iemand die wordt vermoord met voorbedachten rade. “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” Lees verder

Water in wijn of: hoe een vrouw gered wordt uit handen van hypocriete mannen

Eerste schriftlezing: Jesaja 62:1-5
Tweede schriftlezing: Johannes 2:1-11

Beste mensen,

Het was voor mijn verjaardag bedoeld. Er zou een kistje aankomen met een verrassing. Maar twee weken later was er nog steeds geen verrassing gekomen. Ik vroeg wat de verrassing dan wel was. Een boeket wijn. Verschillende soorten. Ik zei: als het niet geleverd is, moet je toch maar eens bellen. Wat bleek: de bestelling kon niet worden uitgevoerd, omdat de wijn op was. Het bedrag zou worden teruggestort.
Zo had het ook kunnen aflopen op de bruiloft te Kana. Lees verder

Iedereen is van de wereld

(reactie van ds. Jaap Miedema op de Top 2000 dienst 27 december 2015 in Leeuwarden; verschenen in het kerkblad van Oosterbierum en met zijn toestemming overgenomen) 

Sinds enkele jaren is onze Protestantse Kerk een nieuw fenomeen rijker: De Top2000-kerkdienst, inmiddels op bijna 100 plaatsen in Nederland.
Ik heb die in Leeuwarden bijgewoond, op zondagmiddag 27 december. Ik ging er nieuwsgierig heen maar ook met aarzelingen, hoe kun je de Top 2000 in vredesnaam met een kerkdienst combineren?
De kerk zat vol (Wijkcentrum De Schakel in Camminghaburen). Met medewerking van band, koor en predikant. Er was sprake van een herkenbare orde van dienst: Votum en groet, gebeden, overdenking, collecte en dominee in toga. Dus het was echt een kerkdienst en het merendeel van de kerkgangers, meest veertigers en vijftigers, was daarmee bekend. Nu komt het: We hebben alleen maar liederen uit de Top2000 (mee)gezongen! We begonnen met All you need is love van de Beatles en eindigden met De Nije Dei van De Kast. Toen nog een kopje koffie, even nagenieten en blij naar huis.

Onderweg bedacht ik mij dat we een nieuw liedboek hebben en dat het ons best wel moeite kost om er in thuis te raken. Nieuwe woorden, nieuwe melodieën, prachtig dikwijls, maar het vergt ook veel gewenning en oefening.
Kennelijk is er nog een ander liedboek in de hoofden en harten van de kerkgangers. Het liedboek van de Top2000. De meeste songs werden moeiteloos meegezongen. Deze liederen zijn veel meer dan de populaire deuntjes van de radio, ze vertellen ook waar we waren toen we dit nummer hoorden en wat we deden en in welke stemming we verkeerden. Aan de hand van de nummers komt het andere verhaal van ons leven langs en dat verhaal is heus niet alleen maar seks en drugs en rock en roll, het gaat ook over geloof en over de vraag wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en waar ik troost vind als ik alles kwijtraak. Kortom het zijn de eeuwige vragen die mensen aan zichzelf en aan elkaar stellen, binnen en buiten de kerk. Het lijkt erop dat de eredienst zich goed laat verbinden met de teksten uit de Top2000. Oordeelt u zelf.

Neem bijvoorbeeld Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij,
over de vraag bij wie je terecht kunt in zware tijden.

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Of Knockin’ on heavens door (Kloppen op de deur van de hemel) van Guns ’n Roses, gezongen als onderdeel van het gebed.

Of Fix you van Coldplay als een gebed om ontferming:

Als je je best doet
maar het lukt niet
en je krijgt wat je wilt
maar niet wat je nodig hebt
en je verspeelt en verspilt
de liefde van je vriendin
Refrein: Lichten zullen je thuis brengen
en ze zullen je tot op het bot verwarmen
en ik zal proberen je te helen.
(To fix is fiksen, repareren, in orde maken, helen)

Of tenslotte, een nummer van de dit jaar overleden Thé Lau. Het is een oproep tot saamhorigheid en medemenselijkheid.

Dit is voor de misfits (zij die niet goed in onze samenleving passen, de buitenbeentjes) die je her en der alleen ziet staan. Die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan. En ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Refrein: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Ds. J. Miedema Lees verder

Meditatie top 2000 dienst 27 december 2015

Beste mensen,

We wisten het al meer dan een maand geleden dankzij dat YouTube filmpje. Of misschien dankzij die man, die daags na de aanslag zijn vleugel op straat neerzette tegenover het Bataclan theater en dit lied begon te spelen. Zonder woorden. maar dat was ook niet nodig. Want sinds november 1971, toen de song van John Lennon voor het eerst in de Top 40 verscheen, kent John_Lennon_Imagine_1971_cropbijna iedereen ze uit z’n hoofd. En sinds 8 december 1980 – negen jaar later – toen de zanger op laffe wijze werd vermoord, is het lied duizenden keer de wereld rond gegaan en is het de hymne geworden van de vrije westerse wereld geworden. Daar kan geen kerklied tegen op. Lees verder