Auteursarchief: Gerard Rinsma

het heilig hert van Cambuur in de Agneskerk

Het was nog maar kort na onze verhuizing naar Goutum, dat we hoorden dat Leeuwarden het gewonnen had van Maastricht. In 2018 zou niet de Limburgse, maar de Friese hoofdstad culturele hoofdstad van Europa worden. En riep dominee Doede Wiersma in de Leeuwarder krant de kerken op om daarin ook ons gezicht te tonen en ons een geluid te laten horen. Lees verder

‘I have a dream’

Het moet in het begin van de jaren ‘70 zijn geweest op de camping, waar mijn ouders toen een caravan hadden staan. Met driftige gebaren probeerde een kleine man zijn zoontje de eerste beginselen van het voetbal bij te brengen. Zijn schoonvader, die een caravan ertegenover had staan, probeerde aan mijn ouders uit te leggen waarom de kleine man zo geprikkeld reageerde. Hij kwam uit Amerika, zoals we zijn al aan zijn accent hadden kunnen horen. Lees verder

Alles voor de consument?

Startzondag Alles voor de consument?

Na mijn vakantie ontdekte ik tussen de post een envelop met daarin een oude krant van vrijdag 20 mei 1966. Eerst begreep ik niet waarom deze oude krant mij zou moeten interesseren; maar opeens zag ik een foto van mijn vader. ‘Kent u deze man?’ staat er in dikke letters. Lees verder

Als mensen zelf durven denken

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 4 juni 2017 50ste dag na Pasen (Pinksteren)
Epistellezing: Handelingen 2: 1-11 Evangelielezing: Johannes 20:19-23

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Bij Pinkster wordt vaak gedacht aan enthousiasme, pinkster associëren we vaak met tongentaal, met uitbundigheid. Maar juist daardoor ontgaat ons vaak de kern. Misschien komt dat omdat we elke keer door het pinksterverhaal op het verkeerde been worden gezet en de vorm zijn gaan verwarren met de inhoud. Lees verder

‘folle lok en seine’ (veel geluk en zegen) nieuwjaarspreek 2017

1ste lezing: Numeri 6:22-27;
2de lezing: Lucas 2:19-21

Lieve mensen,

Gisteren sloten we het oude jaar en als u naar de radio geluisterd hebt, zult u Queen voor de zoveelste maal hebben horen zingen:

Is this the real life?Is this just fantasy?
Caught in a land – slide, no escape from reality.
Open your eyes, look up to the skies and see.

Is dit het echte leven of is dit louter fantasie:
gevangen in een lawine
geen ontsnapping uit de realiteit.
Open je ogen, kijk naar de hemel en zie…..

Of het kan zijn dat u naar Claudia de Breij hebt gekeken Lees verder

Uit de droom? Preek top 2000 dienst 18 december 2016

1ste schriftlezing: Jesaja 7:10-17
2de schriftlezing: Romeinen 1:1-7
3de schriftlezing; Lucas 1:26-35

OVERDENKING:

Ik heb gekeken hoe vaak het woordje ‘seks’ in de titel van een liedje uit de top 2000 voorkomt: vier keer; ter vergelijking: het woord ‘ faith’ drie keer, het woord ‘god’ drie keer ; de naam ‘jesus’ twee keer , het woord ‘hoop’ maar één keer ; maar als we in de richting van het hart gaan, gaat de score snel omhoog. Maar liefst 26 keer en weet u welk woord het hoogst scoort?
Mijn computer zegt dat er teveel resultaten zijn om weer te geven;
dat is het woord ‘love’, maar liefst 110 keer en als je daar ook nog eens ‘lovin’ intikt, komen er nog eens 10 resultaten bij en als je dan ook nog eens de Nederlandse titels er bijtelt, kom je zelfs op 123 titels.
Maar zelf was ik meer geïnteresseerd Lees verder

‘Zijn rijk is volle zaligheid’

Meditatie zondag 28 augustus 2016

lezingen: Deuteronomium 24:17-22; Lucas 14:1,7-14

Ik heb dit T-shirt meegenomen: als bewijs dat ik er geweest ben. Op de Corcovado. Als u de Olympische Spelen hebt gevolgd, dan kan het u niet ontgaan zijn: dat immens grote Christusbeeld op de top van de Corcovado.  En inderdaad: je hebt er een adembenemend uitzicht over de stad met haar prachtige baaien en stranden. En of je wilt of niet, je raakt wel onder de indruk van dat beeld: dat serene gezicht, die slank vallende mantel en vooral die wijd uitgespreide armen. Maar als je dan goed kijkt naar die handen, dan zie je dat er in de palmen de afdruk staat van de wonden. Lees verder

Welke herder blijft thuis wachten?

Meditatie zondag 11 september 2016

lezingen: Exodus 32:7-14; Lucas 15:1-10

We kennen de gelijkenissen van Jezus door en door. Maar ooit hebben ze als nieuw geklonken, toen Jezus ze aan zijn toehoorders vertelde; ooit heeft Lucas het voor het eerst opgeschreven en zijn ze ooit voor het eerst voorgelezen en voor het eerst gehoord. Ooit moeten we zelf ook voor het eerst hebben gehoord. En weten we nog, wat ons toen daarbij opviel, toen we deze verhalen, voor het eerst hoorden.
Zelf weet ik het niet meer zo goed: ik heb er teveel over gelezen, te vaak ook over gepreekt en als je dan je oude preken er op na leest , dan is de verleiding groot om die een beetje aan te passen; en klaar is kees. Lees verder

Geen tijd meer te verliezen

Meditatie zondag 18 september 2016

lezingen: Amos 8:4-7; Lucas 16:1-8

Het is ondoenlijk om in een avondmaalsviering diep op deze gelijkenis van Jezus in te gaan. Door de eeuwen heeft hij exegeten al hoofdbrekens bezorgd en ook wij zullen, denk ik, moeite hebben om het gedrag van deze rentmeester goed te keuren. En dat dan aan het eind de heer zijn rentmeester ook nog prijst, is helemaal niet te begrijpen. Maar deze gelijkenis van de corrupte rentmeester, die ontslag boven het hoofd hangt, staat in een veel groter verband. Van het omgaan met bezit, geld, en goederen. En dat heeft zeker te maken met het feit dat Lucas bij het schrijven van zijn evangelie de rijke elite van het Romeinse rijk op het oog heeft. En hen waarschuwt hoe je aan bezit en rijkdom verkleefd kunt raken, verslaafd, noem maar op. En dat geldt voor iedereen met meer dan zes nullen op de bankrekening. Lees verder

De kunst van het klagen

Meditatie zondag 16 oktober 2016

Lezingen: Genesis 32:23-32; Lucas 18:1-8

Allemaal hebben we ooit wel eens dezelfde ervaring opgedaan. Dat gewekte verwachtingen niet uitkwamen, sterker nog, dat mensen gewekte verwachtingen niet nakwamen. Dat we, om het zo te zeggen, bedrogen uitkwamen. En daardoor teleurgesteld of erger. Die ervaring kun je al als kind hebben opgedaan. In je ouders, in de juf, meester, in Sinterklaas, de muziekleraar, de voetbalcoach. En later, op je werk, in je relatie. De ander maakt de verwachtingen niet waar, heeft ze niet waar kunnen maken.
Ook in de kerk zijn vaak hoge verwachtingen gewekt, hebben dominees, pastoors verwachtingen gewekt, soms van zichzelf, maar veel vaker van hun grote broer: God in de hemel. Lees verder