het heilig hert van Cambuur in de Agneskerk

Het was nog maar kort na onze verhuizing naar Goutum, dat we hoorden dat Leeuwarden het gewonnen had van Maastricht. In 2018 zou niet de Limburgse, maar de Friese hoofdstad culturele hoofdstad van Europa worden. En riep dominee Doede Wiersma in de Leeuwarder krant de kerken op om daarin ook ons gezicht te tonen en ons een geluid te laten horen.

“Want het revolutionaire begin van de kerk was ‘mienskip’ En het was van meet af wereldwijd gericht.: Er is één land, de wereld en één volk, de mensheid. Kerken hebben alleen bestaansrecht als ze zich inzetten voor het heil van de wereld. Culturele hoofdstad 2018 daagt kerken uit.”

Cambuur-aanvoerder Martijn Barto, ds. Gerard Rinsma & Gerriet van den Boogaard onder het rouwbord van jhr. van Cammingha in de Agneskerk van Goutum

Inmiddels zijn we vier jaar verder gonst de stad van de activiteiten en zijn er tal van voorstellingen in en rond diverse Friese kerken.
En toen ik samen met kerkrentmeester Jan de Graaf een informatiebijeenkomst bezocht over mogelijke deelname aan Under de Toer, hadden we in de verste verte niet kunnen vermoeden dat onze Agneskerk in 2018 de hoofdrol zou gaan spelen in een reuze theatervoorstelling, waarin de (verborgen) verwantschap tussen religie en voetbal centraal staat.

Want er blijken maar weinig kerken zijn, die het logo van een voetbalclub aan de muur hebben hangen. En toen een jongetje van de Wiarda school mij daar naar vroeg, stond ik met de mond vol tanden. Hoezo logo van een voetbalclub? Dat was toch het wapenschild van de van Camminga’s. De rest is, zoals u weet, geschiedenis.

Deze theatervoorstelling met de Agneskerk in de hoofdrol biedt ons als kerkelijke gemeenschap een unieke mogelijkheid om een lang gekoesterde wens te realiseren. Want zowel in het beleidsplan van 2013 als 2017 schreef de kerkenraad dat de kerk ‘open wil staan en beschikbaar wil zijn voor de lokale samenleving’. Om zo gestalte te geven aan het missionaire karakter van onze kerk. Want dat was volgens het beleidsplan, ‘door nogal wat mensen in de gemeente nadrukkelijk benoemd als een belang-rijk thema voor de komende jaren.’
Welnu: in de voorstelling zullen wij als kerkelijke gemeente gezamenlijk optrekken met andere dorps-verenigingen, zoals de Wiardaschool, Dorpsbelangen Goutum, Dorpsfeest Goutum (Stoke City Live) , Dorpshuis Ien en Mien, De Kûle, Kaatsvereniging Yn ’e smoute fan de Goutumer Tsjerke, Dameskoor Eigenwijs, Toneelvereniging Krap bij Kas, Mannenkoor GSBK en zelfs SC Cambuur. Alleen dat is al een kans om elkaar beter te leren kennen.
Maar een kerkgebouw is op zichzelf nog niet missioniar: uitnodigend, gastvrij, open en aantrekkelijk. Dat wordt (mee) bepaald door de mensen, die erin samenkomen en die zich er mee verbonden voelen. En die gastheer, gastvrouw willen zijn. Zij vormen het hart van de kerk en de gemeente. (In gedachten zie ik mijn broer goedkeurend knikken)
En wat ik hoop is, dat de bezoekers van het Heilig Hert (er worden in totaal 3000 mensen verwacht) niet alleen het kerkgebouw van binnen zien, maar ook een indruk krijgen van onze gemeente, parochie: van onze samenkomsten en onze activiteiten. Wie we zijn en wat we doen. De voorstelling (in totaal 10 x plus nog een drietal try-outs) biedt een unieke kans om als het ware ons visitekaartje af te geven met daarbij de uitnodiging: ook na de voorstelling bent u in onze kerk van harte welkom.
En ik hoop dat de mensen, die toen aangaven dat de kerk meer open moest staan naar de samwenleving, nu daadwerkelijk daaraan willen bijdragen.
De voorstelling zelf is te zien van woensdag 13 t/m zondag 24 juni..
Voor kaarten en meer info: https://skoftenskiep.nl/
Daaraan voorafgaand is er op vrijdag 20 april in de Agneskerk een expositie van leerlingen van de Wiardaskoalle en een spectaculaire preview op Het heilige hert van Cambuur tijdens de laatste competitiewedstrijd van Cambuur in het Cambuur Stadion in Leeuwarden. Ook op 20 april. Waarbij Cambuurspeler Martijn Bartho de officiele aftrap van de voorstelling zal verrichten. Vanuit het Cambuurstadion zal de bal symbolisch naar Goutum wordt ‘gepasst’.
Voor kaarten https://voetbal.iticketsro.com/SC_Cambuur/