Iedereen is van de wereld

(reactie van ds. Jaap Miedema op de Top 2000 dienst 27 december 2015 in Leeuwarden; verschenen in het kerkblad van Oosterbierum en met zijn toestemming overgenomen) 

Sinds enkele jaren is onze Protestantse Kerk een nieuw fenomeen rijker: De Top2000-kerkdienst, inmiddels op bijna 100 plaatsen in Nederland.
Ik heb die in Leeuwarden bijgewoond, op zondagmiddag 27 december. Ik ging er nieuwsgierig heen maar ook met aarzelingen, hoe kun je de Top 2000 in vredesnaam met een kerkdienst combineren?
De kerk zat vol (Wijkcentrum De Schakel in Camminghaburen). Met medewerking van band, koor en predikant. Er was sprake van een herkenbare orde van dienst: Votum en groet, gebeden, overdenking, collecte en dominee in toga. Dus het was echt een kerkdienst en het merendeel van de kerkgangers, meest veertigers en vijftigers, was daarmee bekend. Nu komt het: We hebben alleen maar liederen uit de Top2000 (mee)gezongen! We begonnen met All you need is love van de Beatles en eindigden met De Nije Dei van De Kast. Toen nog een kopje koffie, even nagenieten en blij naar huis.

Onderweg bedacht ik mij dat we een nieuw liedboek hebben en dat het ons best wel moeite kost om er in thuis te raken. Nieuwe woorden, nieuwe melodieën, prachtig dikwijls, maar het vergt ook veel gewenning en oefening.
Kennelijk is er nog een ander liedboek in de hoofden en harten van de kerkgangers. Het liedboek van de Top2000. De meeste songs werden moeiteloos meegezongen. Deze liederen zijn veel meer dan de populaire deuntjes van de radio, ze vertellen ook waar we waren toen we dit nummer hoorden en wat we deden en in welke stemming we verkeerden. Aan de hand van de nummers komt het andere verhaal van ons leven langs en dat verhaal is heus niet alleen maar seks en drugs en rock en roll, het gaat ook over geloof en over de vraag wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en waar ik troost vind als ik alles kwijtraak. Kortom het zijn de eeuwige vragen die mensen aan zichzelf en aan elkaar stellen, binnen en buiten de kerk. Het lijkt erop dat de eredienst zich goed laat verbinden met de teksten uit de Top2000. Oordeelt u zelf.

Neem bijvoorbeeld Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij,
over de vraag bij wie je terecht kunt in zware tijden.

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Of Knockin’ on heavens door (Kloppen op de deur van de hemel) van Guns ’n Roses, gezongen als onderdeel van het gebed.

Of Fix you van Coldplay als een gebed om ontferming:

Als je je best doet
maar het lukt niet
en je krijgt wat je wilt
maar niet wat je nodig hebt
en je verspeelt en verspilt
de liefde van je vriendin
Refrein: Lichten zullen je thuis brengen
en ze zullen je tot op het bot verwarmen
en ik zal proberen je te helen.
(To fix is fiksen, repareren, in orde maken, helen)

Of tenslotte, een nummer van de dit jaar overleden Thé Lau. Het is een oproep tot saamhorigheid en medemenselijkheid.

Dit is voor de misfits (zij die niet goed in onze samenleving passen, de buitenbeentjes) die je her en der alleen ziet staan. Die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan. En ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Refrein: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Ds. J. Miedema