Meditatie top 2000 dienst 27 december 2015

Beste mensen,

We wisten het al meer dan een maand geleden dankzij dat YouTube filmpje. Of misschien dankzij die man, die daags na de aanslag zijn vleugel op straat neerzette tegenover het Bataclan theater en dit lied begon te spelen. Zonder woorden. maar dat was ook niet nodig. Want sinds november 1971, toen de song van John Lennon voor het eerst in de Top 40 verscheen, kent John_Lennon_Imagine_1971_cropbijna iedereen ze uit z’n hoofd. En sinds 8 december 1980 – negen jaar later – toen de zanger op laffe wijze werd vermoord, is het lied duizenden keer de wereld rond gegaan en is het de hymne geworden van de vrije westerse wereld geworden. Daar kan geen kerklied tegen op.

En toen de pianist de eerste akkoorden inzette, grepen de men-sen naar hun smartphone om het op te nemen en de wereld rond te sturen. Als vreedzaam protest tegen de aanslag in het Bataclan theater en de cafés in Parijs. Om precies te zijn: Saint-Denis, nabij het Stade de France; Le Carillon en Le Petit Cam-bodge; Café Bonne Bière; Comptoir Voltaire, La Belle Equipe. Er vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden. En terwijl iedereen nog in shock was, sprakeloos, begon deze man op straat te spelen.

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living live in peace…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Wie goed luistert naar de tekst, hoort dat John Lennon drie schuldigen aan wijst: religie, nationalisme en bezit. En zegt hij: stel je nou eens een wereld voor waarin er geen religie meer is, geen staten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en geen bezit, dat je met hand en tand zou moeten verdedigen.
John Lennon wist waar hij over zong. In 1966 had hij zich al eens laten ontglippen dat de Beatles populairder waren dan Je-zus Christus, waarop er in het zuiden van Amerika een heuse opstand tegen de band werd ontketend. Door o.a. de Ku Klux Klan worden er heuse Beatles-verbrandingen georganiseerd, worden er platen en foto’s van de bandleden op brandstapel gegooid en anti-Beatles leuzen geschreeuwd. Sommige winkels weigeren de platen van de band nog langer te verkopen en zo’n veertig radiostations doen Beatlesmuziek in de ban. De rust keert pas weer, nadat John Lennon publiekelijk zijn excuses heeft aangeboden. En of John Lennon in reactie daarop All You Need is Love heeft geschreven, is niet zeker, maar wel hoor je z’n veronwaardiging terug in Imagine. Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do, nothing to kill or die for No religion too. Er staat letterlijk ‘religion’, religie, niet ‘faith’, geloof.” En tussen die twee zit een wereld verschil. En je daarvoor hoef je heus niet Karl Barth te hebben gelezen om te weten dat hij Religie ongeloof noemde. Religie is menselijk maaksel. Religie is menselijk bedenksel. Religie dient om menselijke belangen en menselijk heers- en moordzucht van – inderdaad – religieus sausje te voorzien. God wil het, riep de paus in de Middeleeuwen en daar stoven de kruisridders op hun paard weg om het heilige land van de Moren te bevrijden. En en passant de joden langs de Rijn uit te moorden. ‘Gott mit uns’ stond er op de nazi koppelriemen en ‘God met ons’ op de rand van onze gulden, waarmee we onze slavenhandel financierden en onze kolonies leegzogen. En zoals Bob Dylan 50 jaar geleden zong

My age it means less
The country I come from
Is called the Midwest
I’s taught and brought up there
The laws to abide
And the land that I live in
Has God on its side.

I’ve learned to hate Russians
All through my whole life
If another war comes
It’s them we must fight
To hate them and fear them
To run and to hide
And accept it all bravely
With God on my side.

But now we got weapons
Of the chemical dust
If fire them we’re forced to
Then fire them we must
One push of the button
And a shot the world wide
And you never ask questions
When God’s on your side.

Het was religie, waaruit Abraham zich van los moest maken. Het was religie wat Israël moest afleren, het gouden kalf, waar-van ze zich moesten distantiëren. Het was religie, die Jezus tot het kruis veroordeelde. Het was religie, die Stefanus stenigde, het was religie, die Saulus naar Damascus dreef.
De eerste die dit verschil moest leren, tussen religie en geloof, was, geloof of het niet, Paulus. Onderweg naar Damascus en het was maar goed dat er toen nog geen automatische wapens in omloop waren. want zo staat er: Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. Totdat hij on-derweg naar Damascus in een diepe crisis terecht komt en tot de conclusie komt dat zijn religie hem met haat had vervuld en dat hij blind was voor het geloof. En dan zal hij zijn Imagine schrijven: Probeer je voor te stellen: geen onderscheid meer tus-sen Joden of Grieken meer, geen onderscheid meer tussen slaven of vrijen, geen onderscheid meer tussen mannen of vrouwen – Oké, noem me maar een dromer, maar ik hoop dat ik niet de enige zal blijven. Ik hoop dat op een dag je je bij ons zult aansluiten en jullie allen één in Christus Jezus.
Want, zo schrijft hij, vroeger werd ons leven beheerst door de wetten en regels die bij deze wereld horen. We leken wel slaven, net zoals die jonge kinderen. Dat was in de tijd, toen re-ligie nog over ons heerste. Totdat iemand kwam ‘ in the name of love’; een mens als wij om ons te bevrijden. In the name of love. En dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens re-gels van de religie. We’re free ast last. De wetten en regels van deze wereld beheersen ons leven dus niet meer. En het enige wat we moeten doen is:

We got to let love rule, Let love rule, cause
Love transcends all space and time
And love can make a little child smile
Can’t you see this won’t go wrong
But we got to be strong
We can’t do it alone

We got to let love rule
Let love rule

Maar ik sluit mijn ogen niet: er wordt een oorlog uitgevochten letterlijk boven de hoofden van gewone mensen. Een oorlog in naam van religie. En laten we daar niet de moslims in ons land op aankijken; want moslims zijn net zo aangeslagen als ons en schamen zich ook nog eens heel diep voor wat er gebeurd is. Op de dag van de rechten van de mens was ik in de moskee hier aan het zuidvliet en daar nam onze gastheer volledig afstand van de gepleegde aanslagen. ‘Dat zijn geen moslims’, zei hij. ’Ze verkrachten de kor’an.’
Zoals in het verleden en ook nu de bijbel weerloos in de handen van mensen. ‘They highjack religion’, zei Kofi Anan op de Kirchentag in Stuttgart. Zoals ook Paulus moet constateren, dat religie een sluw monster is. Want hij is nog niet vertrokken of er komen andere mensen, die weliswaar veel voor jullie doen, zo waarschuwt hij, maar zij hebben verkeerde bedoelingen. Ze willen dat jullie vergeten wat ik jullie verteld heb. En ze willen dat jullie moeite doen om te leven zoals zij.
Maar, vrienden, zegt hij: laten we goed onthouden dat wij geen slaven zijn. Wij zijn vrij! Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat nie-mand je weer slaaf maken.
Maar precies dat is wat terreur wil. Precies dat is wat jihadstrij-ders beogen. Door angst te zaaien ons tot slaaf maken. Slaaf van de angst. You kill one, you intimidate 10.000! zei Kofi Anan.
En klopt het dat we dan de neiging hebben om weg te schuilen, weg te kruipen?

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Nee, Claudia, schuilen lost niets op. En daarmee win je de oorlog niet. Je moet de straat op. Je stem laten horen.
All we are saying, is give peace a chance

Tegen de intimidatie politiek van IS,
tegen de retoriek van populisten in Europa
tegen het cynisme van nietsontziende dictators

All we are saying, is give peace a chance

Tegen de haat van religie
tegen opruiende teksten
tegen welke heilige oorlog dan ook

All we are saying, is give peace a chance

Tegen alle angsthazerij
tegen alle doemdenken
tegen alle egoïsme en kortzichtigheid
tegen alle berekening en kleingeestigheid

hebben we morele statuur nodig. Mensen die ergens voor staan en hun nek durven uitsteken, mensen die geloven dat

Love is gentle as a rose
And love can conquer any war
It’s time to take a stand
Brothers and sisters join hands

We got to let love rule
Let love rule

Mensen zoals Bundeskanzlerin Angela Merkel, die op het con-gres van haar partij zei: „Die Freiheit wird immer stärker sein als der Terror. En als we geloven in de door God gegeven waardigheid aan ieder afzonderlijk mens, betekent dat dat er op dit moment geen mensenmassa naar Duitsland komt, maar individuen.”
Geen tsunami van vluchtelingen dus, maar gewone mensen zo-als jij en ik, op zoek naar het geluk, mensen zoals jij en ik, op de vlucht, de figuranten.

Want wat hebben ze misdaan behalve dat ze snakken naar de vrijheid, snakken naar veiligheid, Naar

ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne
Für diese Erde, auf der wir wohnen.
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Freude,
Ein bischen wärme, das wünsch ich mir.

Ein bißchen Frieden, ein bißchen träumen
und das die Menschen nicht so oft weinen.
Ein bißchen Frieden, ein bißchen liebe,
dass ich die Hoffnung nie mehr verlier’

Wat hebben ze misdaan? behalve dat ze uit hun land gevlucht zijn

I am sailing
Sailing ‘cross the sea,
sailing stormy waters,
to be near you, to be free.

Wat hebben ze misdaan, behalve dat ze vanuit Turkije
de zee zijn overgestoken op hoop van zege.

I am flying, I am flying
Like a bird ‘cross the sky
I am flying, passing high clouds
To be with you, to be free

Wat hebben ze misdaan, behalve dat ze roepen:

Can you hear me, can you hear me
through the dark night far away
I am dying, forever crying
To be with you, who can say

Want om met The Lau te spreken: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, zitten we allemaal in het zelfde schuitje.

We are sailing, we are sailing
Home again ‘cross the sea
We are sailing stormy waters
To be near you, to be free

Tot het moment waarop de profetie van Jesaja in vervulling zal gaan en de inwoners van Jeruzalem met die van Damascus, met die van Sanaa, Jemen, met die van Parijs, met die van Beiroet, met die van Suruc in Turkije, met die van Bagdad in Irak , met die van San Bernardino in California , met die van Lagos in Nigeria , zullen zeggen: ‘Wij zingen van vreugde, we juichen voor de Heer. Want hij leerde ons om eerlijk en goed te leven; zoals er overal op aarde bomen en planten groeien, zo zorgt de Heer overal op aarde voor recht en vrede.’ Oké, noem me maar een dromer en schiet me als je wilt maar dood. Maar ik hoop dat eens de dag zal komen dat heel de wereld zal delen in mijn droom.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Tot zolang hoop ik dat er het licht van kerst ons zal begeleiden en de weg wijzen.

Lights will guide you home
And ignite your bones
And he will try to fix you.
Amen.