Kan de paus niet door ons uitgenodigd worden?

Ingezonden brief naar dagblad Trouw op 4 febr 2014

Als de paus niet door de katholieke kerk wordt uitgenodigd, valt het dan niet  te overwegen om als gezamenlijke kerken hem uit te nodigen?  Volgens mij is er daarvoor onder christenen, die het oecumenische gesprek zoeken, genoeg animo te vinden.  Want deze paus heeft aangetoond over kerkgrenzen heen te kunnen kijken, toen hij in een interview letterlijk zei hij: “Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te Zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te Zijn die nieuwe Wegen bewandelt, die in staat is zichzelf te overstijgen en de hand uit te steken naar degenen die haar niet kennen, of die weggegaan Zijn of onverschillig geworden zijn.”

Toen ik op grond van deze uitspraak de paus vroeg om een handreiking te doen naar de protestantse kerken, – bijvoorbeeld door het opheffen van de banvloek over Maarten Luther in 2017 – ontving ik een maand later het volgende antwoord van de paus. Via zijn secretaris algemene zaken liet hij mij weten dat hij mij oprecht dankte voor mijn blijken van verbondenheid met hem als de opvolger van de apostel Petrus. En daarnaast vroeg hij mij hem verder in Zijn dienst als herder te steunen door mijn gebed. Op zijn beurt beloofde hij mijn intenties steeds bij de Heer te brengen.

Als paus Franciscus al zo welwillend op een brief van een enkele Nederlandse protestant heeft gereageerd, hoe veel te meer zou je dat dan niet mogen verwachten, als  een uitnodiging van de gezamenlijke kerken of een voltallig kerkgenootschap hem zou bereiken?