antwoord van paus Franciscus 1

Op mijn brief ontving de volgende de reactie van de Heilige Stoel, die ik bij dezen graag aan u doorgeef.

Secretaria Status

Sectio de Generalibus Negotiis

Vaticaan, september 2013

Paus Franciscus heeft uw brief in goede orde ontvangen en heeft mij nu opgedragen u in Zijn naam te antwoorden.

De Heilige Vader dankt u oprecht voor uw blijken van verbondenheid met de opvolger van de apostel Petrus. Hij vraagt om hem verder in Zijn dienst als herder te steunen door uw gebed. Hij heeft ook beloofd uw intenties steeds bij de Heer te brengen en hij bidt dat God, de Gever van alle Goeds, u en allen die u dierbaar Zijn beschermt en bijstaat met Zijn rijke Zegen.

Met oprechte hoogachting,

Prelaat Peter B. WELLS

Assessor

Natuurlijk was het fijn geweest, als de paus wat dieper op mijn brief was ingegaan, maar misschien, als er meer brieven met een soortgelijk verzoek op het bureau van de paus terecht komen, dat Luther het mag beleven dat hij 500 jaar na dato op 1 november 2017 alsnog feestelijk gerehabiliteerd wordt.

Want het interview met paus Franciscus, dat vorige maand is verschenen, laat heel duidelijk ruimte voor die hoop. Letterlijk zei de paus in dat interview: ‘Ik zie het heel duidelijk: Wat de Kerk vandaag het meest nodig heeft, is het vermogen om wonden te helen en om de harten van de gelovigen aan te wakkeren, dit tesamen met nabijheid en medevoelen. Ik beschouw de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een slag. Het heeft geen Zin om aan een Zwaargewonde te vragen hoe hoog Zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Men moet eerst Zijn wonden helen, pas nadien kan men over de rest praten. De Kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is nochtans de Blijde Boodschap: ”Jezus Christus heeft je gered!” Daarom dienen de kerkbedienaars wezenlijk bedienaars van de barmhartigheid te zijn., net als de barmhartige Samaritaan, die zijn naaste wast, reinigt en optilt.

Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te Zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te Zijn die nieuwe Wegen bewandelt, die in staat is zichzelf te overstijgen en de hand uit te steken naar degenendie haar niet kennen, of die weggegaan Zijn of onverschillig geworden zijn. En gevraagd naar zijn opvattingen over echtscheiding, homosexualiteit en abortus (drie hete hangijzers in de R.K. kerk) antwoordt hij: De godsdienst heeft het recht haar eigen mening te uiten om mensen te dienen. Maar God in zijn schepping heeft Ze tot vrije wezens gemaakt. Daarom is spirituele inmenging in het persoonlijk leven van de mensen niet mogelijk.

Is dat bemoedigend of niet? Daarom draag ik niet alleen deze paus een warm hart toe, maar zal ik hem, niet alleen op zijn eigen verzoek, maar ook omwille van de kerk, die hij dient, Zijn dienst als herder steunen door mijn gebed en heet ik hem van harte welkom in onze Agneskerk.