Alle kerstmusicals tot nu toe

1. LEVEN IN DE KERSTSTAL

leven in de kerststal

De poppen in een kerststal in een kerstwinkel blijken de herders te zijn, die door een engel op het spoor van een bijzondere geboorte worden gezet.

Rollen: 

 • Herders: Isa, Eliab, Abinadab, Samma:
 • Engel Gabriël
 • Voorbijgangers
 • Moeder en kind
 • Zwangere vrouw
 • Man

Aantal liedjes: 5, Lengte: 35 min.

2. GEEN STER TE VER…geen ster te ver

Een vrouw hoort van geleerden, die een ster achterna reizen en besluit hen te volgen op hun reis

Rollen:

 • Huiskamerman
 • Huiskamervrouw
 • Drie Geleerden:
 • Suleiman, Avdira, Baruch
 • Jozef, Maria met kind

Aantal liedjes: 7, Lengte: 40 min.

3. EEN GOEIE GASTvoorkant musical

 Mysterieuze gebeurtenissen rond een spectaculaire ontsnapping uit een gevangenis in Jeruzalem doen een beginnend schrijver op zoek gaan naar de waarheid. Zijn speurtocht brengen hem in contact met een reeks van getuigen, die hem op het spoor zetten van een mysterieuze gestalte, die zo nu en dan opdook rond het begin van onze jaartelling. De meeste moeite kost het hem om zijn sceptische vriend daarvan te overtuigen. Dat dit uiteindelijk toch lukt, is niet aan Lucas te danken, maar aan het engelengeduld van een goede gast.

Rollen: 

 • Lucas: beginnend auteur, historicus,
 • Theofilus: Romeins ambtenaar
 • Maria: jonge vrouw, ongetrouwd
 • Elisabeth: vrouw op leeftijd;
 • Zacharias: priester,
 • Gabriël: geheimzinnige boodschapper
 • engelenkoor
 • Volk bij de tempel

Aantal liedjes: 6; Lengte: 40 min.

uitgegeven bij uitgeverij Narratio,
ISBN 978 90 5263 828 7, € 9,50 (44 pagina’s)

4. EEN DROOM VAN EEN ZOON

een droom van een zoon

Een jong stel dreigt uit elkaar te gaan. Maar de vriendschap wordt gered door interventie van een engel, die in droom de ware toedracht uit de doeken doet. Met behulp van zijn vrienden begint de vriend te begrijpen dat zijn vriendin zwanger is van een heel bijzonder kind.

Rollen:

 • Maria, vriendin van Jozef
 • Jozef, vriend van Maria
 • Micha, vriend van Jozef, voormalig profeet
 • Jona, vriend van Jozef, voormalig profeet
 • Hosea, barkeeper: voormalig profeet
 • Engel, boodschapper van God
 • Os
 • Ezel

Aantal liedjes: 6 Lengte: 40 min.

5. WACHTEN OP EEN EZEL

ezel-kleur

Een man krijgt opdracht van alle dieren een paar te verzamelen en te redden van de ondergang. Alleen een ezel weigert koppig om mee te werken. Een paardenfluisteraar ontdekt wat er aan de hand is en biedt aan om op zoek te gaan naar zijn ´ezelinnetje´ .

Rollen: 

 • Dierenverzamelaar Jatoch
 • Zijn vrouw Griselda
 • Maria
 • Jozef
 • Paardenfluisteraar Joris P. van Lexmond
 • Portier
 • Palestijnse vrouw
 • Ezel
 • Ezelin
 • Engel

Aantal liedjes: 8 Lengte: 50 min.

6. DE SPIEGEL VAN HERODES

Spiegel van Herodes bewerkt_jan

Een dictator hoort van de geboorte van een mogelijke rivaal en besluit deze uit de weg te ruimen. Maar door het ingrijpen van een doortastend meisje en een slimme graffitikunstenaar kunnen zijn plannen verijdeld worden.

Rollen:

 • Herodes
 • bediende van Herodes
 • Carmen, dochter van Herodes
 • Django de luitspeler
 • Graffitispuiter: Banksy
 • raadsmannen van Herodes: Astroloog, Schriftgeleerde, Econoom, Legeraanvoerder
 • Wijzen uit het oosten: Caspar, Balthasar, Melchior
 • Voorleesvader: Henry
 • Jessica: dochter van Henry

Aantal liedjes: 8 Lengte: 50 min.

7. DE BARMHARTIGE HERDER

de barmhartige herder

Een herder, op zoek naar een verdwaald schaap, mist de boodschap van de engelen en vindt daarna de schapen verlaten. Hij besluit op zoek te gaan naar zijn makkers en vindt hen uiteindelijk door de hulp van de mensen, die hij tijdens zijn zoektocht tegenkomt.

Rollen:

 • Herder Jehosjua
 • Groep herders: Boris, Jaruslaw, Vladimir,
 • Engel (met Engelenkoor)
 • Kaïn: veroordeelde moordenaar
 • Hagar: verstoten vrouw
 • Jacob: oplichter
 • Naomi: berooide weduwe
 • Ruth: weduwe, schoondochter van Naomi
 • Simeon: oude man
 • Mirjam: kind uit Bethlehem, dochter van herbergier
 • Maria met kind

Aantal liedjes: 8; Lengte: 50 min.